Đo lường giá trị hệ thống ERP mang lại cho Doanh nghiệp

Làm sao mới có thể đo lường được hiệu quả, giá trị của một hệ thống ERP một cách chính xác nhất ?Lượng hóa được hiệu quả, giá trị mang lại là mong muốn của mọi nhà quản trị, là cơ sở để quyết định đầu tư, thúc đẩy công tác cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của DN. James Harington, chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn quản trị DN từng nói: “Cái gì mà không đo được thì không hiểu được, không hiểu được thì không kiểm soát được, không kiểm soát được thì không cải tiến được”.


Oracle Value Realization - ERP Cloud Benchmark Report 2018 (nguồn: Oracle.com)

Theo Best Practices từ hãng Oracle, căn cứ vào mục tiêu và phạm vi của dự án, chúng ta sẽ lựa chọn các KPIs theo gợi ý từ Best Practices của Oracle (xem hình đính kèm – gợi ý các KPIs chuẩn theo từng phân hệ, từng nhóm hiệu quả): tại từng KPI, Oracle có hướng dẫn công thức đo lường cũng như định hướng sẵn là KPI này sẽ phục vụ cho nhóm mục tiêu nào.


Ví dụ trong phân hệ tài chính kế toán, chúng ta có chỉ tiêu ngày đóng sổ (Improved Closing Process), chỉ tiêu vòng quay tiền mặt (Cash Conversion Cycle), chỉ tiêu đo lường tình hình nợ công nợ phải thu phải trả theo tuổi nợ... các chỉ tiêu này đều hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả vận hành của DN. Việc lượng hoá này có thể được thực hiện ngay sau khi xác định mục tiêu của dự án. Số liệu có thể không chính xác, nhưng nó là cơ sở để hiện thực mục tiêu một cách tường minh.Oracle Value Realization - ERP Cloud Benchmark Report 2018 (nguồn: Oracle.com)
Xem thêm: Thời điểm triển khai ERP thích hợp cho doanh nghiệp

Khi hệ thống đi vào vận hành, dựa vào dữ liệu phát sinh, kết quả sẽ được tổng hợp và tính toán để cho ra một con số thực tế đạt được. Bằng cách tiếp cận tương tự, mọi dự án ERP đều có thể hiện thực mục tiêu của mình thông qua các KPIs tương ứng. Khi đã có được mục tiêu, bạn nên lượng hoá mục tiêu thành những KPI cụ thể.


Oracle Value Realization - ERP Cloud Benchmark Report 2018 (nguồn: Oracle.com)

Ngoài những chỉ tiêu được đo lường thông qua số liệu của DN, khi tôi tham gia triển khai hoặc hỗ trợ vận hành một tại một số các DN nước ngoài, họ có một hoạt động rất hay là định kỳ sẽ mua hoặc tham khảo các chỉ tiêu hiệu quả chuẩn (Effective benchmarking), các xu hướng mới từ các công ty nghiên cứu thị trường uy tín, hoặc tham khảo từ số liệu các hãng uy tín (ví dụ Oracle có tài trợ cho các tổ chức nghiên cứu thị trường để đánh giá hiệu quả các dự án ERP của Oracle), có thể chi tiết đến từng ngành công nghiệp.


Sau đó DN sẽ so sánh các giá trị chuẩn này với số liệu định lượng của DN mình, từ khoảng cách này, họ sẽ xác định được điểm mạnh điểm yếu, định hướng được những hành động tiếp theo như quy trình nào cần được cải tiến, chỉ tiêu nào cần quan tâm kiểm soát… đó cũng chính là những tiền đề để thiết lập mục tiêu của những dự án đầu tư mới, tất cả đều diễn ra một cách tự nhiên, thường xuyên và liên tục.


Tác giả : Aidt Aron

Co-Founder, Solution Director
Aron Consulting Services

Đo lường giá trị hệ thống ERP mang lại cho Doanh nghiệp
Nguyễn Nguyên Anh 9 tháng 9, 2020
Share this post
Tag
Lưu trữ


Xây dựng chiến lược vận hành doanh nghiệp hoàn hảo
Chiến lược vận hành hoàn hảo của một doanh nghiệp, công ty giúp tổ chức đó khẳng định thương hiệu rõ nét, tạo dựng vị thế trên thị trường. Vậy chiến lược vận hành của một tổ chức quan trọng đến mức nào, cùng TopERP tìm hiểu trong bài viết sau
Chat with us
Call me back