O2O (Online-to-Offline) Commerce
Tương lai ngành bán lẻ trong bối cảnh chuyển đổi số. Tác giả: Triều Nguyễn - CEO Younet Digital

Covid-19 chỉ là một cú hích cuối đẩy các brands/business ngành retail phải nhìn lại mô hình kinh doanh - marketing. O2O COMMERCE là tương lai không thể chối từ để duy trì (sustain) và tăng trưởng (growth): Growth or Dead?

O2O Commerce là gì:

"... Mang khách hàng trên kênh online mua hàng từ offline stores và có trải nghiệm xuyên suốt: trước - trong - và sau khi mua".

2 cách tiếp cận mô hình O2O Commerce:

Omni-channel Commerce v.s. Multi-channel Marketing

  1. Đa số các business đều muốn omni-channel commerce (tuy nhiên, cần có systems để unify customer behaviors & purchase trên các nền tảng).

  2. Tư duy của mô hình là: online & offline channel bổ trợ cho nhau để growth, chứ không compete như separate Business Unit (BU).

O2O Commerce có thể kết hợp eCommerce để thành mô hình lai: O2O eCommerce. ở đó, điểm khác biệt là:

  • Ngoài tính bổ trợ O2O, thì kênh online (eCommerce) còn có khả năng hoạt động như một Digital Business độc lập (có Warehouse, Delivery và P&L riêng).

  • Operational cost sẽ cao hơn rất nhiều ở backoffice. Nên cần có scale, velocity cao để đạt maximum performance.

  • Growth tốt hơn, khi thoả mãn & tối ưu được Journey & LTV của 2 nhóm khách hàng: 1st time buyers v.s. repeat buyers.

O2O Commerce là model, không phải là success. Chỉ có thể setup & growth thành công khi có đủ:

1) System Design:

Cần có "kiến trúc sư trưởng" về O2O eCommerce, Digital Performance Marketing ... để thiết kế mô hình hệ thống nền tảng:

- eCommerce (web, solution)

- at-store pickup & delivery

- warehouse hub (nếu cần)

- marketplace

- Analytics & Personalization (Digital & Social Analytics, Customer Data Platform...)

2) Integrated Digital Marketing & Communication:

- Có chiến lược thích hợp nhất với ngành (Branding vs Performance)

- Am hiểu digital lead-gen channels & tactics: Goole Shopping, SEO/SEM, Facebook, Communities, Influencers, Social Commerce, Affiliate networks... (mỗi ngành, mỗi phân khúc sẽ có channel attribution mang lại leads & revenues khác nhau).

- Product & Promos programs & Policies giữa eCommerce và Offline stores.

3) Digital Growth Team:

Cần xây dựng mindset & team về Digital Growth, structure gồm có:

- Creative & Performance Marketers

- DA (Data Analytics)

- Product

- Engineering (marketing tools, techs, data...)

7 Kinh nghiệm triển khai ERP thành công
Kinh nghiệm triển khai ERP