Khóa học riêng
Vui lòng đăng nhập to contact responsible.
Người phụ trách Võ Văn Trí
Cập nhật gần nhất 09/11/2021
Thời gian hoàn thành 9 giờ 19 phút
Thành viên 58
 • Quy trình làm việc
  • Quy trình triển khai dự án P1
  • Quy trình triển khai dự án P2
  • Quy trình triển khai dự án P3
  • Quy trình triển khai dự án P.4
  • Quy trình triển khai dự án P.5
 • Kỹ năng vẽ BPMN
  • Hiểu & vận dụng BPMN
 • Hướng dẫn sử dụng Odoo Studio
  • Hướng dẫn sử dụng Odoo Studio P.1
Chat with us
Call me back